Fashion for Good загвар нь дахин ашиглах боломжтой сав баглаа боодлын тоймыг танилцуулж байна

Тогтвортой загварын инновацийн платформ болох Fashion for Good, Утрехтийн Их Сургууль, Тогтвортой Сав баглаа боодлын эвсэл хамтран загварын салбарт дахин ашиглах боломжтой сав баглаа боодлын тоймыг танилцуулсан цагаан цаасан дээр хамтран бүтээлээ. Энэ нь дахин ашиглах боломжтой сав баглаа боодлыг өргөн цар хүрээтэй нэвтрүүлэхэд анхаарах гол асуудлуудыг авч үзээд эерэг үр нөлөөг нь онцолж байна.

"Дахин ашиглах боломжтой сав баглаа боодлын өсөлт: Нөлөөллийн талаархи ойлголт ба масштабтай замыг зураглах нь" гэсэн гарчигт гарсан үр дүнгүүд нь дахин ашиглах боломжтой сав баглаа боодлын үр нөлөөг тодорхой харуулж, зарим тохиолдолд CO2 ялгаруулалтыг 80-аас дээш хувиар бууруулж, хуванцар хог хаягдлыг жингийн хувьд нэг удаагийн хэрэглээтэй харьцуулахад 87 хувиар бага байна. Энэхүү баримт бичиг нь тээврийн зайн хэмжээ, буцах хувь хэмжээ, ашигласан сав баглаа боодлын төрлүүд зэрэг нөлөөлөлд хүчтэй нөлөөлж болох хувьсагчдын тоог харуулсан болно.

Цахим тахлын улмаас тоосго, зуурмагийн дэлгүүрүүд хаагдсанаас үүдэлтэй загварын салбар дахь цахим худалдааны өсөлт хэдийнээ хурдацтай явагдаж байна. Ийм байдлаар нэг удаагийн сав баглаа боодлын хэрэгцээ, хог хаягдал үүсэх нь нэмэгдэж байна. Гэсэн хэдий ч сав баглаа боодлыг нэг удаагийн хэрэглээнээс олон зориулалттай хөрөнгөд шилжүүлэх зорилго бүхий дахин ашиглах боломжтой хувилбаруудыг тогтвортой хувилбар болгон хэрэгжүүлж байна гэж Fashion for Good хэвлэлийн мэдээнд тэмдэглэв.

“Дахин ашиглах боломжтой сав баглаа боодол нь загварын салбарын хуванцар гогцоог хаах гол хөшүүрэг юм. Энэхүү баримт бичигт гарсан үр дүнгүүд нь өнөө үед дугуй хэлбэртэй болох боломжтой гэдгийг салбарынханд ойлгуулж, тогтвортой шийдлүүдийг өргөжүүлэх замыг тодорхойлох хэрэгсэл болгон ашиглана гэж найдаж байна "гэж Fashion for Good-д Катрин Лей хэлэв.

Нэг удаагийн хэрэглээний сав баглаа боодол нь онгон түүхий эдийг гаргаж авахад шаардлагатай бөгөөд асар их хэмжээний хог хаягдал үүсгэдэг; 2018 онд Европт ойролцоогоор 15 сая тонн гэж тооцоолжээ. Хэрэглэгчид хүрч очоод хаяхын оронд дахин ашиглах боломжтой сав баглаа боодлыг буцааж олон удаагийн эргэлтэд оруулдаг. Ингэхдээ тэд нэг удаагийн сав баглаа боодлын зарим асуудлыг даван туулж, цахим худалдаанд сав баглаа боодлын байгаль орчинд үзүүлэх нөлөөллийг бууруулах боломжтой юм.

Fashion for Good Brand Partners Отто, Заландо нарын оруулсан хувь нэмэр, дахин ашиглах боломжтой сав баглаа боодлын шинийг санаачлагчид болох Limeloop, RePack and Returnity-ийн оруулсан хувь нэмэртэй хамт энэхүү баримт бичигт кейс судалгаанууд болон дахин ашиглах боломжтой сав баглаа боодлыг өргөжүүлэхэд анхаарах чухал асуудлуудыг онцлон тэмдэглэв.

Загварын салбарт хуванцар сав баглаа боодлын тулгамдсан асуудлыг шийдвэрлэх өргөн хүрээтэй санаачилгын хүрээнд Fashion for Good санаачлагыг гаргажээ.


Бичлэгийн цаг: 4-р сарын 27-2021